papirove-dary.cz

Účtování Reklamních Předmětů

Pokud uvažujete o obdarování svých zákazníků, obchodních partnerů nebo zaměstnanců reklamními předměty a máte obavy ohledně správného účtování a daňového uznání těchto výdajů, následující průvodce vám poskytne jasné informace.

Daňová Uznatelnost Reklamních Předmětů

Podle zákona o daních (č. 586/1992 Sb., § 25 odst.1 písm. t)) musíte splnit následující podmínky, abyste mohli začlenit výdaje za reklamní předměty do daňových výdajů. Cena do 500 Kč bez DPH: Limit 500 Kč zahrnuje nejen samotný předmět, ale také náklady na potisk, obal a přepravu, pokud jste plátcem DPH. Potisknutý Předmět: Reklamní předmět musí nést brand, název služby nebo zboží, obchodní jméno atd. Bez Spotřební Daně: Kromě tichého vína by reklamní předměty neměly podléhat spotřební dani.

Tato pravidla tvoří základní kameny pro správné účtování reklamních předmětů jako daňově uznatelných nákladů. Podle zákona o DPH nemusíte odvádět DPH, pokud poskytnete dárek v hodnotě do 500 Kč bez DPH. Při nákupu reklamních předmětů v této cenové kategorii můžete uplatnit nárok na odpočet DPH. Příjemci reklamního nebo propagačního předmětu (fyzická osoba) nemusí platit daň z příjmu z takového daru. 

Podoba reklamních a dárkových předmětů není stanovena žádnými specifickými pravidly. Vaše společnost může darovat cokoli, co považuje za vhodné, za předpokladu, že prokáže provedení, účel a způsob poskytnutí těchto předmětů.

 

Účtování Reklamních Předmětů

Reklamní předměty se evidují na účtech zásob. Na konci účetního období je nezbytné provést zúčtování zbývajících předmětů. Náklady se považují za náklady v okamžiku darování a zaznamenávají se na účet 501 – Spotřeba materiálu. V případě, že by náklady na nákup reklamních předmětů nebylo možné uznat jako daňově účinné, mohou být evidovány jako náklady na reprezentaci na účtu 513 – Náklady na reprezentaci nebo jako dar na účtu 543 – Dary. V těchto případech nelze uplatnit nárok na odpočet DPH.

Show Buttons
Hide Buttons